ben-a-sue-jsou-manasci-na-vyuku-aj

Průběh kroužků

  • Kroužky probíhají zábavnou, hravou a dětem snadno přístupnou formou.
  • Součástí hodiny jsou aktivity přizpůsobené věku dětí a danému kroužku.
  • Efektivně a rozmanitě strávený dětský čas.
  • Děti jsou positivně motivovány na hodinách a na konci školního roku obdrží diplom.
  • Kroužky probíhají ve skupince od 8 – 10 dětí. Při velkém zájmu nasazujeme více lektorů nebo dělíme děti do skupin.

Zaměstnáváme jen kvalifikované lektory

  • Naši lektoři procházejí kontinuálním vzděláváním a jsou vybíráni i na základě jejich pozitivního přístupu k dětem.
  • Z důvodu bezpečnosti lektorka děti vyzvedává na předem dohodnutém místě, kde je po skončení kroužku opět předá.
  • Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu a náplni kroužků.
  • Po dohodě s MŠ pořádáme během školního roku 1-2 ukázkové hodiny pro rodiče.
  • Většina lektorů s námi spolupracuje dlouhodobě, děti si tak k nim vybudují lepší vztah.

at-uz-je-vase-dite-jakekoliv-krouzek-u-nas-si-vybere-kazdy

Cena kroužku se pohybuje okolo 990 Kč + případné učební pomůcky za jedno pololetí a zahrnuje 12 – 15 výukových lekcí. Jedna lekce trvá 30 / 45 min. Přihlašte Vaše dítě do kroužků právě teď.

Pro více informací o jednotlivých kroužcích si, prosím, projděte naši nabídku kroužků. Nenašli jste odpověď na svou otázku? Kontaktujte nás, nebo se podívejte do sekce Informace pro paní ředitelky.